ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਮਤੋਈ

ਬਲਾਕ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ -2

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਾਗੜੀਆਂ

ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ( ਮੁੰਡੇ)ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ


 • ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ

  ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ -2


 • ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ

  ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ -2


 • ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ

  ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ -2

 • ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰਵਾਓ
  ਸਪਨੋ ਕੀ ਉਡਾਣ

 • ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰਵਾਓ
  ਸਪਨੋ ਕੀ ਉਡਾਣ

 • ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰਵਾਓ
  ਸਪਨੋ ਕੀ ਉਡਾਣ

94 ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ 191 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ।